KOSMICZNE WYDARZENIE

KOSMICZNE WYDARZENIE WE WROCŁAWIU.

Data 29 10.2018 na pewno zapisze się w historii nie tylko Wrocławia, ale będzie o niej mówić cała lotnicza Polska. We wrocławskim kompleksie lotniczo-gastronomicznym Orle Gniazdo firmy BisekAerospace , m.in. znanym do tej pory jako siedziba klubu lotniczego Loteczka, odbyła się niecodzienna uroczystość podpisania fundamentalnych porozumień dotyczących suborbitalnych lotów kosmicznych i szkolenia lotniczego.

Spotkanie otworzył, dostojnych gości powitał członek Loteczki aktor Robert Gonera. Następnie gospodarz, pilot Adam Bisek przedstawił realizację swojego od wielu już lat zapału do lotów kosmicznych, które nareszcie stają się realem. Przedstawił także realizację swojej inicjatywy otwarcia Szkoły Lotniczej kształcącej personel lotniczy i która dziś zostanie otwarta.

Profesor dr hab. inż. Piotr Wolański uzasadnił wielkie perspektywy wszelkich inicjatyw dotyczących dynamicznie rozwijającego się lotnictwa, w tym turystyki kosmicznej. Wyliczane współcześnie jej koszty będą się szybko obniżały do poziomu akceptowanego przez nieco ponad średnio zamożnych amatorów.

Przedstawiciel Chin przedstawił historię, profil i osiągniecia firmy Beijing Xiao Bing Technical Innovative Centre, która będzie jedną z trzech stron podpisywanego dziś Listu Intencyjnego.

Teraz przyszła kolej na zwiedzenie kompleksu Orlego Gniazda i Hotelu Kosmonauty, w tym m.in. Sali Symulatora Szkoleniowego, Izby Pamięci Loteczki.

Po zakończeniu, podpisano:

- List Intencyjny pomiędzy stroną Chińską, prof. dr hab. inż. Piotrem Wolańskim i BisekAerospace

dotyczącą organizacji turystycznych lotów suborbitalnych w kosmos.

- List Intencyjny pomiędzy miastem Lubin, Rektorem Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inz. Cezarem Madryasem i BisekAerospace w sprawie organizacji szkolenia personelu lotniczego.

- Otwarto Szkołę Lotniczą BisekAerospace.

Jeszcze długo trwały owocne, fachowe rozmowy uczestników przy kawie, herbatce i nie tylko słodkich przysmakach tutejszej, powszechnie uznawanej kuchni. Wszystkim starał się towarzyszyć i pomagać gospodarz pilot Adam Bisek, szef miejscowej firmy BisekAerospace.

Kilkam zdjęć : w Galerii

Edward S.

Aktualności

Linki

« powrótΛ do góryStrona główna