WALNE ZEBRANIE WYBORCZE LOTECZKI (2017-05-11)

ZEBRANIE WYBORCZE

ZEBRANIE OTWIERA PREZESPRAWOZDAWCA H. KUCHARSKIM.ŁAWRUSZCZUK PROWADZI ZEBRANIEWSZYSCY "ZA"KAPITUŁA PODAJE LAUREATÓW ZŁOTYCH LOTEKPREZESI: J.MARUGI I P. RADOMSKIZDJĘCIE PRZYJACIÓŁ