CHOPIN THE SPACE CONCERT (2016-10-13)

 CHOPIN THE SPACE CONCERT

GRATULACJE DLA ORGANIZATORA A. BISKA"ZŁOTE LOTKI OTRZYMUJĄ . . . "LAUREACI ZŁOTYCH LOTEKKOLEJNE GRATULACJE PRZYJMUJE ADAM BISEKSUPERTORT DLA GOŚCIPRZYJACIELEPRZEDSTAWICIELE  LOTECZKIZ KOSMONAUTA USA G. ZAMKA