Biuletyn 67 - Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze