Biuletyn 19 - Walne zebranie, Zbysiu Gajewski prezesem