Spotkanie w Klubie "Lotecza" w "Orlim Gnieździe" dnia 14.2.2012 (2012-02-14)

Zdjęcia wykonane w trakcie pogadanki wygłoszonej przez Teofila Lenartowicza na temat powojennej produkcji samolotów w WSK PZL Mielec.