Zdjęcia z albumu Jana Malińskiego (2011-12-18)

Mamy zaszczyt zaprezentować serię zdjęć z albumu rodzinnego Jana Malińskiego. Zdjęcia pochodzą z okresu lat dziecięcych, przez młodzieńcze z okresu przed II w. św., do okresu "Bitwy o Anglię". Zdjęcia są unikalne, przypuszczalnie prezentowane po raz pierwszy. Składamy tą drogą podziękowania Pani Wandzie Malińskiej-Wancek i Panu Konradowi Malińskiemu, za podzielenie się tą fotograficzną historią.

karykaturajm1jm2jm3jm4jm5jm6jm7jm8jm9jm10jm11jm12jm13jm14jm15jm16jm17jm18jm19jm20jm21jm22jm23jm24jm25jm26jm27jm28jm29